Kleding inzamelen  

OUDEKLEDINGKleding, textiel of speelgoed over?

U kunt deze elke maandag- en woensdagochtend tussen 09.30 en 12.00 langs brengen bij de opslag in Rotterdam Zevenkamp (Nieuwe Meer 101).

Ook oude kleding of textiel is van harte welkom!

   

Geld doneren  

Elke bijdrage is van harte welkom!

U kunt deze storten op NL84 RABO 0353257702

t.n.v. Stichting Alexander helpt Roemenië te Rotterdam

   

Nieuws  

   

Onze missie
“Kansen krijgen en kansen gebruiken” daar staat Stichting Șansa voor. De stichting is ervan overtuigd dat een gemeenschap gebaat is bij lokale initiatiefnemers die kansen zien om zichzelf en hun omgeving verder te helpen. Wij steunen deze initiatiefnemers met advies, middelen en zo nodig geld. We werken hierbij samen met lokale organisaties zoals de bewonersorganisatie van Costuleni: Pro Comunitate.

Kinderen
Kinderen nemen een bijzondere plaats in binnen de stichting. Șansa wil hen een plaats bieden om op te groeien en zichzelf tot een zelfstandig persoon te ontwikkelen. Educatie en een veilige omgeving staan hierbij centraal. Om dit te bereiken is onder andere een klein activiteitencentrum Casa Lalelelor (Huis van de Tulpen) in Costuleni opgezet om activiteiten te kunnen aanbieden.

Werkwijze
Uitwisseling van kennis, goederen en geld zijn de manieren waarop Șansa hulp biedt. Regelmatig gaat bestuurslid Suzanne Vonk naar Roemenië om daar met lokale initiatiefnemers en de Pro Comunitate nieuwe initiatieven te bespreken en bestaande initiatieven te evalueren. Het bestuur in Nederland toetst de initiatieven op haalbaarheid en reikwijdte. 

Achtergrond : van SAHR naar Șansa
Toen de Rotterdammer Herman Janssen trouwde met een Roemeense uit Roemeens Moldavië zag hij de armoede waarin veel gezinnen op het Roemeense platteland leven. Hij besloot actie te ondernemen en richtte in 1998 Stichting Alexander Helpt Roemenië (SAHR) op. Al gauw was het een begrip in dit deel van Rotterdam en ver daarbuiten. Particulieren en organisaties doneerden goederen en kleding en meerdere malen per jaar vertrok een vrachtwagen met hulpgoederen vanuit Rotterdam richting Roemeens Moldavië.

Na het overlijden van Herman ging de stichting een nieuwe richting op. Het sturen van goederen alleen bleek geen oplossingen voor de lange termijn. Na de fietstocht van Suzanne in 2011 en haar komst in het bestuur ging de stichting zich vooral richten op het stimuleren van lokaal initiatief in de gemeente Costuleni, een van de gemeente waarnaar de goederen verstuurd werden. Vanaf 2015 is de naam veranderd in Stichting Șansa!

kinderen op top